Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

03/11/2023
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Chiều 03/11, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ gặp mặt nhân dịp 15 năm Ngày thành lập (04/11/2008 - 04/11/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tham dự buổi Lễ có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ và đại diện Vụ Pháp chế một số Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nhấn mạnh, qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, với sự hỗ trợ, phối hợp tích cực, có hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc Bộ, Vụ đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, vừa xây dựng thể chế, vừa tổ chức thực hiện; nhiều việc hoàn thành có chất lượng với tiến độ khẩn trương.
 

Đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí cũng điểm lại một số kết quả nổi bật như: tham mưu giúp Bộ, giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL và nhiều VBQPPL khác; Luật Thủ đô năm 2012; xây dựng Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các nhiệm kỳ và 15 Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm. Bên cạnh đó, Vụ cũng tham mưu, giúp Bộ quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật; góp ý, thẩm định các dự án, dự thảo VBQPPL do Bộ chủ trì soạn thảo, ban hành; kiểm soát thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo VBQPPL; quản lý công tác pháp chế trong phạm vi cả nước.
Với những kết quả đã đạt được, tập thể và một số cá nhân của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.
 

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại buổi Lễ.

Thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của các thế hệ Lãnh đạo, công chức Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã đạt được trong suốt 15 năm qua.
Theo Bộ trưởng, cùng với xu thế hội nhập quốc tế, việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã và đang đặt ra nhiều cơ hội và cả những thách thức rất lớn đối với công tác của Bộ, ngành Tư pháp nói chung và của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nói riêng. Vì vậy, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ mong muốn Vụ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả bước đầu đã đạt được và cần cố gắng nhiều hơn nữa, nhất là trước yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới đang ngày càng rộng lớn, nặng nề đối với Bộ, ngành Tư pháp.
Trong công tác xây dựng pháp luật, văn kiện Đại hội Đảng XIII đã tiếp tục khẳng định vai trò của công tác xây dựng thể chế và đưa ra nhiều định hướng, nhiệm vụ cần nghiên cứu để có các chính sách, pháp luật thích ứng, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển nhanh, bền vững của các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Quốc hội, Chính phủ xác định, xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền hiện nay. Bộ trưởng đề nghị Vụ tiếp tục quán triệt đầy đủ, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu những định hướng lớn trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Ban hành VBQPPL và chủ trì tham mưu đề xuất căn chỉnh một cách phù hợp đạo Luật quan trọng này trong bối cảnh mới.
Về xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ trưởng nhấn mạnh vấn đề đặt ra vẫn là thể chế hóa kịp thời, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và thích ứng kịp thời, hiệu quả hơn với những vấn đề thực tiễn phát sinh. Cách hoạch định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh phải được đổi mới mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn. Theo đó, Bộ Tư pháp phải "gác gôn" ngay từ quy trình chính sách để bảo đảm chỉ đưa vào Chương trình các dự án luật, pháp lệnh đã được làm rõ phạm vi điều chỉnh, xây dựng nội dung chính sách, đánh giá tác động chính sách một cách đầy đủ, kỹ lưỡng.
Về công tác soạn thảo, thẩm định VBQPPL, Bộ trưởng yêu cầu Vụ cần nỗ lực hơn nữa, huy động các nguồn lực trí tuệ trong và ngoài Bộ, để nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ soạn thảo, thẩm định, kiểm soát chặt chẽ các vấn đề về thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL và đảm bảo việc ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết.
Vụ cùng với các đơn vị trong Bộ phấn đấu để khẳng định Bộ Tư pháp xứng đáng là cơ quan được giao giúp Chính phủ quản lý về công tác xây dựng pháp luật và là người “gác cổng” đáng tin cậy cho Chính phủ. Trước mắt, Vụ cần tập trung nhân lực và thời gian, phối hợp cùng với UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 này.
Đối với công tác pháp chế, Bộ trưởng đề nghị Vụ tiếp tục tham mưu để có các giải pháp đổi mới cơ bản công tác pháp chế, nâng cao vị thế của các tổ chức pháp chế bằng chính nội lực chuyên môn và tổ chức bộ máy của các tổ chức này. Cụ thể, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP để Chính phủ xem xét, thông qua; đổi mới cách thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ pháp chế hiện nay.
 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật 
Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
 
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã thay mặt Lãnh đạo Bộ tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Một số hình ảnh khác:

Toàn cảnh buổi Lễ


Các đại biểu tham dự.


Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ phát biểu tại buổi Lễ.

 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin