Cục Kiểm tra VBQPPL: Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động Hạng Nhì

16/08/2023
Cục Kiểm tra VBQPPL: Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động Hạng Nhì
Chiều 16/8, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) – Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (05/8/2003 - 05/8/2023) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh; các nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo tổ chức pháp chế các bộ, ngành Trung ương, Sở Tư pháp các địa phương; lãnh đạo Cục Kiểm tra VBQPPL qua các thời kỳ.
Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy nhấn mạnh, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Cục Kiểm tra VBQPPL đã thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả, toàn diện chức năng, nhiệm vụ được giao về kiểm tra, rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa VBQPPL và pháp điển hệ thống QPPL. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và quyết tâm, nỗ lực, vượt khó không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, công chức đơn vị, Cục Kiểm tra VBQPPL đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
 

Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy phát biểu tại buổi lễ
 
Cục luôn là tập thể đoàn kết, ngày càng trưởng thành và phát triển vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất và pháp điển VBQPPL. Qua các hoạt động của mình, Cục đã thể hiện vai trò gắn kết giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; góp phần xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận; tạo môi trường pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước.
Phấn khởi về những thành tựu đã đạt được trong 20 năm qua, đồng thời nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ cũng như các thuận lợi, khó khăn, thách thức, Cục trưởng Hồ Quang Huy cho biết, Cục quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, không ngừng năng động, sáng tạo, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu vươn lên, nỗ lực đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước.
 

Toàn cảnh buổi lễ
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và các thành tích mà Cục Kiểm tra VBQPPL đã đạt được, đồng thời cảm ơn các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tư pháp nói chung, Cục Kiểm tra VBQPPL nói riêng trong việc triển khai thực hiện các công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất và pháp điển hệ thống QPPL nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống pháp luật phục vụ sự phát triển của đất nước.
Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Cục Kiểm tra VBQPPL tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của Cục trong công tác hậu kiểm VBQPPL, bảo đảm chất lượng của việc ban hành pháp luật theo Luật Ban hành VBQPPL và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, Cục cần chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong hướng dẫn, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tự kiểm tra VBQPPL do mình ban hành và tập trung nguồn lực thực hiện kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp.
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện khoa học, hiệu quả các nhiệm vụ rà soát VBQPPL do Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ, ngành Tư pháp nhằm phát hiện quy định mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là những lĩnh vực đang được xã hội đòi hỏi bức thiết như pháp luật về đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số.
Đồng thời với việc quản lý chất lượng Bộ pháp điển, Cục cần tăng cường thực hiện các giải pháp để nâng cao giá trị và hiệu quả khai thác, sử dụng, bảo đảm các tính năng tìm kiếm, tra cứu của Bộ pháp điển thực sự thuận lợi, tiện ích trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số; Trên cơ sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò các lĩnh vực công tác được giao, tổ chức sử dụng hợp lý, khoa học, có hiệu quả cao nhất nguồn nhân lực hiện có của đơn vị; Chú trọng các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xem xét, đánh giá, kiểm soát chất lượng của VBQPPL.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng nhấn mạnh, thông qua thực tiễn công tác, Cục cần tích cực nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng, ban hành VBQPPL nói chung, thể chế về các lĩnh vực công tác của Cục nói riêng, đặc biệt là về công tác kiểm tra VBQPPL để đáp ứng yêu cầu kiểm soát, nâng cao chất lượng của hệ thống pháp luật, tạo nền tảng pháp lý hiệu quả nhất cho sự phát triển đất nước. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tin tưởng, trong thời gian tới toàn thể công chức Cục Kiểm tra VBQPPL sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua thử thách, khó khăn, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đưa công tác của Cục lên tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn cho công tác của Bộ, ngành Tư pháp.
 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục Kiểm tra VBQPPL

Với nỗ lực phấn đấu không ngừng và những đóng góp quan trọng, thiết thực, hiệu quả, Cục Kiểm tra VBQPPL vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Đây là phần thưởng có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của Cục Kiểm tra VBQPPL trong 20 năm qua.
Nhân dịp này, tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo và Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 14 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Cục Kiểm tra VBQPPL.

 


Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh
 trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 14 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Cục Kiểm tra VBQPPL.
 

Các Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp và Cục Kiểm tra VBQPPL chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin