Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên

18/05/2023
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên
Sáng 18/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện các mục tiêu phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 – 2030. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Thứ trưởng cho biết, thời gian qua Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động, từ đó tổ chức tốt các chính sách pháp luật về thanh niên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước về công tác thanh niên...
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Lớp bồi dưỡng
 
Theo Thứ trưởng, thanh niên Bộ Tư pháp phải giữ vững tinh thần, thái độ làm việc khẩn trương, nghiêm túc; liên tục trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ bằng việc đăng ký các đề tài khoa học, xây dựng chuyên đề, quan tâm đến chi đoàn, sinh hoạt đoàn thường xuyên, đầy đủ. Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên; đôn đốc các cơ quan, đơn vị phát huy trách nhiệm của cán bộ trẻ, đóng góp vào hoạt động chung của Bộ, ngành Tư pháp.  
 

Đồng chí Nguyễn Đỗ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp 
 
Tại Lớp bồi dưỡng, các đại biểu tham dự đã được nghe về yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên; khái quát một số kết quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên của Bộ Tư pháp và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới; nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lối sống lành mạnh, ý thức công dân, khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. 
 

Đồng chí  Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội Vụ 
 
Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng tham gia trao đổi, thảo luận kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ công tác thanh niên vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; vai trò của Đoàn thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 – 2030 và các nhiệm vụ giáo dục thanh niên trên không gian mạng. 
 

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng
 
Lê Huy, Phương Mai