Chủ tịch tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

17/05/2023
Chủ tịch tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Tại Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Đồng chí Trần Tiến Dũng sinh ngày 7/3/1975, quê quán tỉnh Nam Định, có trên 20 năm công tác trong ngành Tư pháp và là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác từ chuyên viên; thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ; thư ký Bộ trưởng, Phó Trưởng Ban Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ Tư pháp; Phó Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Văn phòng Bộ kiêm Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp và được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào tháng 01/2016.
Đồng chí Trần Tiến Dũng đã học Thạc sỹ Luật tại Trường Kyushu, Nhật Bản. Thời điểm được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí là Thứ trưởng trẻ nhất của Bộ Tư pháp và là một trong số không nhiều Thứ trưởng 7X của các Bộ, ngành Trung ương.
Đầu năm 2019, đồng chí được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đó đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 và tái cử chức vụ này nhiệm kỳ 2021-2026.
Sau thời gian luân chuyển công tác, đồng chí Trần Tiến Dũng trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Như vậy, hiện nay Bộ Tư pháp có 5 thứ trưởng gồm các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi và Trần Tiến Dũng.


File đính kèm