Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp, VTV, VOV và Thông tấn xã Việt Nam

24/03/2023
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp, VTV, VOV và Thông tấn xã Việt Nam
Chiều 24/3, Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2023 – 2028.

Toàn cảnh Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2023 – 2028.


Tham dự lễ ký kết có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 2828/CTPH-BTP-ĐTHVN-ĐTNVN; nội dung cơ bản Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.


Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang đánh giá cao công tác truyền thông của Bộ Tư pháp thời gian qua đã được triển khai bài bản, kịp thời định hướng và tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội. Khẳng định công tác pháp luật và công tác truyền thông gắn bó mật thiết trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam mong muốn Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục quan tâm phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật để đội ngũ phóng viên có nguồn thông tin chính thống, triển khai kịp thời các bài viết phản ánh các vấn đề được công chúng quan tâm. 


Đánh giá lĩnh vực tư pháp, pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật có phạm vi rộng và khó, do đó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang đề nghị sau ký kết, các đơn vị cần phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm, trong đó xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để triển khai; tổ chức tiến hành sơ kết giữa kỳ; đổi mới cách làm, chú trọng truyền thông trên nền tảng số để các tầng lớp nhân dân dễ tiếp cận. 


Nhất trí với nội dung chương trình phối hợp, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ khẳng định Bộ Tư pháp giữ vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật. Ông mong rằng thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp cùng các Ủy ban của Quốc hội cung cấp cho đội ngũ phóng viên thông tin một cách đầy đủ, kịp thời để đẩy mạnh hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật nói chung và về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm nói riêng.


Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của 3 cơ quan báo chí, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Nhân dân, sự hỗ trợ các Ban, Bộ, ngành, trong đó có các cơ quan báo chí, Bộ, ngành Tư pháp đã triển khai toàn diện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 


Đại diện các Bên ký kết Chương trình phối hợp.


Việc ký kết Chương trình phối hợp trong thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của quốc gia tham gia công tác PBGDPL, truyền thông chính sách pháp luật, trước bối cảnh, yêu cầu của thực tiễn trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gần đây. 


Các đại biểu dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm.

 
Lê Huy