Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

17/03/2023
Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
Sáng 17/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và sơ kết hơn 01 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 136 điểm cầu. Thượng tướng Võ Minh Lương, Uỷ viên BCHTW Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ TW, Uỷ viên Hội đồng PBGDPLTW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPLTW cùng dự.
Nhiều hình thức, nội dung đa dạng, sáng tạo
Theo Báo cáo tại Hội nghị, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong lực lượng Quân đội nhân dân 10 năm qua được thực hiện bài bản, quy mô, nghiêm túc, chú trọng đổi mới cách thức tổ chức, vừa đảm bảo triển khai trên diện rộng, vừa tổ chức theo chiều sâu, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Quân đội. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được triển khai bài bản, nhiều hình thức, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được áp dụng hiệu quả, có giá trị để nhân rộng không chỉ trong toàn quân mà còn trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của cả nước.
Như: PBGDPL bằng hình thức sân khấu hoá, lồng ghép qua văn hoá, văn nghệ; câu lạc bộ pháp luật; mô hình “Ngày Pháp luật hàng tháng trong Quân đội”; “tổ tư vấn lâm lý, pháp lý” trên các phương tiện báo chí trong Quân đội… Đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, phát huy vai trò của chức sắc, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng vận động nhân dân chấp hành pháp luật…

Quang cảnh Hội nghị 

Trong 10 năm qua, toàn quân đã triển khai thực hiện 13 Đề án về PBGDPL, đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện Đề án 1371, toàn quân đã cung cấp 85.000 cuốn tài liệu nguồn về Kỹ năng PBGDPL cho nhân dân; 650.000 tờ gấp pháp luật làm tài liệu PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân; phát huy vai trò lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và các đơn vị đóng quân ở vùng biên giới, hải đảo trong PBGDPL, nhất là tại địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong Quân đội vẫn còn một số cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về PBGDPL, chưa chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị mình; việc bảo đảm nguồn lực, kinh phí cho công tác PBGDPL, chế độ, chính sách, quyền lợi đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác PBGDPL nhất là đối với đối tượng đặc thù, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…
Nâng cao hiệu quả Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong Quân đội
Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị cho biết, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong quân đội đã đẩy mạnh tuyên truyền; tăng dung lượng, thời lượng PBGDPL, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các hình thức bình luận, đối thoại chính sách pháp luật, kỷ luật gắn với những vấn đề cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quan tâm. Nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân cả nước.
Để phát huy hơn nữa hiệu quả PBGDPL, thời gian tới cần tăng cường giáo dục, quán triệt nâng cao trách nhiệm, kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền PBGDPL trên báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí quân đội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hoá hình thức PBGDPL trên các loại hình báo chí, các ứng dụng mạng xã hội.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính uỷ Quân khu 7 cho biết, trong 10 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã và đang triển khai rất hiệu quả nhiều chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tiêu biểu là “Xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền”; “Gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”; “Phổ biến kiến thức Quốc phòng, an ninh cho các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo”…
Qua đó, đồng chí nêu ý kiến phải kịp thời bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, định hướng nội dung tuyên truyền thường xuyên cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; phát huy tốt vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong chỉ đạo tuyên truyền Luật PBGDPL cho các đối tượng theo các Đề án, kế hoạch, chương trình, nội dung được xác định trong từng năm.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Đề án 1371; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
Đồng chí cũng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; chủ động tích cực trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm khoa học, khả thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Đề án về PBGDPL; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tiếp tục nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong Quân đội và thành viên của Hội đồng trong chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL trong lĩnh vực được giao.
Tiếp tục đổi mới nội dung PBGDPL, đa dạng hoá các hình thức, cách thức triển khai thực hiện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với nhu cầu xã hội. Bộ Tư pháp cũng đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp từ trung ương đến địa phương trong triển khai các hoạt động PBGDPL cho cán bộ và nhân dân.
Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Đề án 1371.


Thiên Thanh