Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

15/03/2023
Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày 15/3, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì.
Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Về phía khách mời, có đồng chí Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý về các nội dung của Dự thảo Luật bao gồm: về áp dụng pháp luật; chủ thể sử dụng đất là hộ gia đình; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; trưng dụng đất; giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; tài chính về đất đai, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực đất đai; phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai; về Tổ chức phát triển quỹ đất, Quỹ phát triến đất; cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai…
 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu
 
Sau khi nghe các ý kiến, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, Bộ Tư pháp đã tổ chức lấy ý kiến tất cả các đơn vị thuộc Bộ để tổng hợp. Bộ trưởng đánh giá cao các ý kiến góp ý tại Hội nghị với tinh thần, trách nhiệm cao, nội dung khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề được gợi ý, thảo luận. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Vụ Pháp luật Dân sự-kinh tế tiếp tục tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến trên tinh thần bám sát quan điểm của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ năm về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển và có thu nhập cao”; các quy định có đầy đủ căn cứ pháp lý, đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật.