Đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát văn bản triển khai Đề án 06

10/03/2023
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát văn bản triển khai Đề án 06
Chiều 10/3, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc với các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản triển khai Đề án 06.
Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Nguyễn Thị Hạnh đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản triển khai Đề án 06. Theo đó, với nhiệm vụ rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 686/BTP-PLHSHC rà soát văn bản triển khai Đề án 06 và tài liệu hướng dẫn kèm theo các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện rà soát.
Về việc thực hiện nhiệm vụ tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để chuyển đổi quy trình, phương thức thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ trực tiếp sang môi trường điện tử theo Đề án 06 theo Công văn số 315/TCTTKĐA ngày 10/2/2023, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 555/BTP-PLHSHC đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi kết quả rà soát để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thời hạn được giao. Đến nay, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã nhận được 05/22 báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ gồm: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công Thương (bản dự thảo); Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã nghiêm túc thảo luận, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp khắc phục.
Tổng hợp các ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Vụ Pháp luật hình sự - hành chính sau khi bàn giao nhiệm vụ rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06 cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sẽ phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ với Cục; đồng thời đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Toàn cảnh buổi làm việc


Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Nguyễn Thị Hạnh báo cáo tiến độ thực hiện rà soát văn bản triển khai Đề án 06.


Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc.


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kết luận buổi làm việc.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin