Bổ sung 2 dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

17/03/2023
Bổ sung 2 dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023
Tại phiên họp sáng nay, 17/3, với 100% Ủy viên có mặt biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
Trình Quốc hội dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào Chương trình năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6.
Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, Luật Căn cước công dân (CCCD) được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của nhân dân, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ và góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội. 
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ CCCD, phục vụ phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) với 4 nhóm chính sách.
Cụ thể, thứ nhất, quy định việc tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong Cơ sở Dữ liệu căn cước công dân vào thẻ CCCD; thẻ CCCD có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ.
Thứ hai, bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở Dữ liệu CCCD.
Thứ ba, bổ sung đối tượng được cấp thẻ CCCD và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước.
Thứ tư, hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở Dữ liệu CCCD; tài khoản định danh điện tử (căn cước điện tử) và việc sử dụng tài khoản định danh điện tử; cấp, hủy/thu hồi số định danh cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ CCCD và việc hạn chế phát sinh thủ tục hành chính có liên quan. 
 
Toàn cảnh phiên họp
 
Về dự án Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho hay Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) được Quốc hội khóa XII thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2011 (được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2017) đã đóng góp quan trọng trong công tác quản lý cũng như tạo môi trường pháp lý ổn định cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Để bảo đảm an toàn của hệ thống TCTD, đổi mới hoạt động ngân hàng theo nội dung nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) với các nội dung: Hoàn thiện quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm dụng quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của TCTD. 
Hoàn thiện quy định về hoạt động và bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, quỹ tín dụng nhân dân. Hoàn thiện quy định về dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử và số hóa dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ, thúc đẩy, quản lý ngân hàng số tạo nền tảng cho việc ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0. Hoàn thiện các quy định nhằm tạo cơ sở thúc đẩy quá trình cơ cấu lại TCTD và xử lý TCTD yếu kém…
Về quy trình lập đề nghị và soạn thảo các dự án Luật, Bộ trưởng Lê Thành Long cho hay, đề nghị xây dựng 2 dự án Luật này đã được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Chính phủ đã giao Bộ Công an lập đề nghị xây dựng Luật CCCD (sửa đổi); Ngân hàng nhà nước Việt Nam lập đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng; hồ sơ đề nghị xây dựng 2 dự án luật này đã được Bộ Tư pháp thẩm định và được Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2022 (Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023).
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, Chính phủ đề nghị UBTVQH xem xét, trình QH bổ sung dự án Luật CCCD (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6.
Đảm bảo chất lượng các dự án Luật khi trình ra QH
Trình bày báo cáo thẩm tra đề nghị bổ sung dự án Luật CCCD (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh Tùng cho hay, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng, an ninh, Ủy ban Kinh tế và các cơ quan tán thành với sự cần thiết sửa đổi 2 Luật để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế, bất cập đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành các luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, hồ sơ đề nghị xây dựng 2 dự án Luật đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình UBTVQH xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình.
Tuy nhiên, đề nghị trong quá trình xây dựng 2 dự án Luật, Chính phủ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính toàn diện của nội dung các chính sách, báo cáo đánh giá tác động và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đồng ý với đề xuất biểu quyết thông qua Nghị quyết để đưa 2 dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật pháp lệnh vào 2023 theo thẩm quyền của UBTVQH theo quy định của Luật Ban hành văn bản để trình QH tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6.
Nhấn mạnh, khối lượng công tác xây dựng pháp luật trong năm 2023 là rất lớn, dự kiến tại Kỳ họp thứ 5, QH cho ý kiến 11 dự án luật, thông qua 7 luật và 1 nghị quyết, Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra nghiên cứu kĩ lưỡng, giải trình thuyết phục để đảm bảo chất lượng các dự án Luật khi trình ra QH.
Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH thống nhất với tờ trình của Chính phủ và các báo cáo thẩm tra, tán thành việc bổ sung 2 dự án Luật là Luật CCCD (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; trình QH vào Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.
UBTVQH giao Chính phủ và các cơ quan khẩn trương chuẩn bị, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình để trình UBTVQH thảo luận trong phiên họp tháng 4/2023. UBTVQH giao Ủy ban Quốc phòng, An ninh chủ trì thẩm tra dự án Luật CCCD (sửa đổi), giao Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Tại phiên họp, 100% các thành viên UBTVQH có mặt biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về việc bổ sung nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.