Thực hiện có hiệu quả, đúng lộ trình các cam kết của Việt Nam theo CPTPP

24/11/2021
Thực hiện có hiệu quả, đúng lộ trình các cam kết của Việt Nam theo CPTPP
Tại phiên họp sáng nay, 23/11, với 100% các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTV QH) có mặt tán thành, UBTV QH đã thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình các cam kết của Chính phủ Việt Nam trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Về nội dung, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 18.78 Hiệp định CPTPP, các quốc gia thành viên phải xử lý hình sự và áp dụng hình phạt đối với một hoặc các hành vi tiếp cận một cách cố ý và trái phép tới bí mật kinh doanh được lưu giữ trong hệ thống máy tính; chiếm đoạt một cách cố ý và trái phép bí mật kinh doanh, kể cả thông qua một hệ thống máy tính; bộc lộ một cách gian lận, hoặc thay vào đó, bộc lộ một cách cố ý và trái phép bí mật kinh doanh, kể cả thông qua một hệ thống máy tính.

Như vậy, Hiệp định CPTPP yêu cầu các quốc gia thành viên phải xử lý hình sự và áp dụng hình phạt đối với ít nhất một trong ba hành vi nêu trên.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 18.87 Hiệp định CPTPP khuyến khích các quốc gia thành viên rằng, đối với một trong 3 hành vi nêu trên có thể áp dụng ở một hoặc nhiều trường hợp, gồm: những hành vi đó nhằm mục đích đạt được lợi thế thương mại hoặc thu lợi tài chính; những hành vi đó liên quan tới các sản phẩm hoặc dịch vụ trong thương mại quốc tế; những hành vi đó nhằm mục đích gây tổn hại tới chủ sở hữu của những bí mật kinh doanh đó; những hành vi đó bị chi phối bởi, hoặc lợi nhuận của, hoặc có liên quan tới một tổ chức kinh tế nước ngoài hoặc những hành vi đó gây thiệt hại cho lợi ích kinh tế, quan hệ quốc tế hoặc an ninh quốc gia, quốc phòng của một bên.

“Như vậy, việc quy định mục đích của một trong 3 hành vi nêu trên tại khoản 2 Điều 18.87 sẽ tùy thuộc vào quyết định của các quốc gia thành viên”, Bộ trưởng Lê Thành Long cho hay.

Trên cơ sở tiếp thu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chính phủ trình dự thảo Nghị quyết gồm 3 điều, trong đó, Điều 1 của dự thảo Nghị quyết giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015 như sau: Hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác lấy cắp dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được hiểu là bao gồm cả hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh, kể cả nghe, đọc, ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh.

Chính phủ đề xuất Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/1/2022.

Tại phiên họp, UBTV QH tán thành việc Chính phủ trình UBTV QH ban hành Nghị quyết giải thích Bộ luật Hình sự năm 2015 là cần thiết và đúng thẩm quyền nhằm đảm bảo thực hiện cam kết quốc tế theo Hiệp định CPTPP.

Theo UBTV QH, việc Chính phủ trình vào thời điểm này để có hiệu lực từ ngày 14/1/2022 là phù hợp.

Cùng với đó, UBTV QH thống nhất với việc lựa chọn giải thích khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 2015; nhất trí với các nội dung giải thích như dự thảo Nghị quyết kèm theo, Tờ trình của Chính phủ và ý kiến của cơ quan thẩm tra.

Nhất trí với tên gọi của Nghị quyết là Nghị quyết gải thích khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 2015. UBTV QH cũng nhất trí thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết là 14/1/2022.

Nghị quyết giải thích này khi được UBTV QH thông qua sẽ được áp dụng cùng với Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14.

Tại phiên họp, với 100% các Ủy viên UBTV QH tán thành, UBTV QH đã thông qua dự thảo Nghị quyết.

Hoàng Nam

baophapluat.vn