Bộ Tư pháp giao ban Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

22/09/2021
Bộ Tư pháp giao ban Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ
Chiều ngày 22/9, Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp giao ban Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ bằng hình thức trực tuyến.
Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu đã được nghe quán triệt các văn bản của cơ quan Trung ương; đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Tiếp đó, Văn phòng Bộ Tư pháp cũng đã báo cáo kết quả công tác chủ yếu từ tháng 8 đến nửa đầu tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 năm 2021.
Đáng chú ý, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 04/8/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có trụ sở Bộ Tư pháp tại địa chỉ 58-60 Trần Phú. Qua kiểm tra, đánh giá tình hình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, việc thực hiện nghiêm túc và biểu dương những nỗ lực của Bộ, ngành Tư pháp trong việc chủ động, tích cực triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, các văn bản chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp đã ban hành các văn bản tiếp tục quán triệt nghiêm tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức thực hiện các công việc theo kế hoạch đề ra, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 vừa qua.
Qua theo dõi đánh giá, các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng; chủ động bố trí, sắp xếp đúng số lượng người được phép làm việc tại cơ quan, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, tình hình xử lý các công việc thường xuyên hoặc đột xuất tại cơ quan, đơn vị.
Công tác tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 được thực hiện bài bản, nhanh chóng, kịp thời, không phát sinh trường hợp nào có phản ứng nguy hiểm sau khi được tiêm phòng.
Ngoài ra, theo báo cáo tại cuộc họp, từ đầu tháng 8/2021 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đã cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn do phải thay đổi cách thức triển khai công việc trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; hợp tác quốc tế về pháp luật; rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Kịp thời tham gia ý kiến pháp lý đối với các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng, chống dịch tại Bộ được đảm bảo, chủ động, bám sát các chỉ đạo Lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 và yêu cầu của chính quyền địa phương. Các phần mềm, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công chức, viên chức làm việc tại nhà cơ bản được bảo đảm.
Về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của cơ quan y tế. Chủ động rà soát để tập trung thực hiện các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2021 tại các Chương trình, Kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Xây dựng Báo cáo tổng kết và tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.  
Đồng thời, tập trung chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2021. Hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao và nhiệm vụ trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành. Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức tuyển sinh và tổ chức đào tạo năm học 2021 - 2022...
N.D