Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp công dân tháng 6

26/06/2019
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp công dân tháng 6
Căn cứ Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân, ngày 26/6, tại Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 06/2019.
Tại buổi tiếp, sau khi lắng nghe công dân trình bày, phản ánh về những vấn đề vướng mắc, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ghi nhận thông tin mà công dân cung cấp và đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Tư pháp.
Đồng thời, Bộ trưởng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ rà soát, xem xét hồ sơ, tài liệu, quy trình, để xử lý khách quan, dứt điểm, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ trưởng cũng đề nghị công dân hợp tác, tích cực cung cấp thông tin chính xác cho các cơ quan có thẩm quyền để việc giải quyết vụ việc được thuận lợi, nhanh chóng.
An Như – Trung tâm Thông tin