Trao Quyết định nâng cấp Đoàn cơ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

26/04/2024
Trao Quyết định nâng cấp Đoàn cơ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Sáng ngày 25/4/2024, tại trụ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã diễn ra Lễ trao quyết định sáp nhập Chi đoàn cơ sở Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng và Chi đoàn cơ sở Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh vào Chi đoàn cơ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và nâng cấp Chi đoàn cơ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thành Đoàn cơ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp với tổng số 50 đoàn viên.
 

 
 
Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Bộ. Về phía Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng ký; các đồng chí trong  Đảng ủy Cục, Lãnh đạo Cục, đại diện cán bộ chủ chốt các đơn vị, cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên thuộc Cục tham dự trực tiếp và trực tuyến tại 03 điểm cầu tại TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Sau khi công bố và trao Quyết định nâng cấp Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thành Đoàn cơ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đoàn cơ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm gồm 7 đồng chí.

       

       

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trịnh Xuân Tùng nhấn mạnh việc sáp nhập và nâng cấp đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của đội ngũ đoàn viên, thanh niên của Cục Đăng ký. Trong bối cảnh mới, việc nâng cấp lên Đoàn cơ sở là hết sức cần thiết, do vậy, đồng chí Trịnh Xuân Tùng hy vọng các đoàn viên, thanh niên, Ban Chấp hành lâm thời Đoàn cơ sở Cục Đăng ký tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, Đoàn Thanh niên Bộ, gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

       

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Hồng Hải nhận định việc tổ chức đoàn tại Cục được sáp nhập và nâng cấp lên Đoàn cơ sở vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm, đòi hỏi các cấp Ban chấp hành đoàn phải đổi mới hơn nữa trong công tác đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên thuộc Cục cần cố gắng hơn nữa, tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp dịch vụ công và chuyển đổi số. Từ đó, phát huy được sức trẻ, tình nguyện, xung kích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao để đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung, cũng như nhiệm vụ đặc thù của Cục Đăng ký và của Bộ, ngành Tư pháp. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đề nghị Ban Chấp hành lâm thời cần chủ động triển khai một số nhiệm vụ có tính chất dẫn dắt thể hiện vị thế, chức năng của cấp đoàn cơ sở, trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của thanh niên trong Cục Đăng ký; khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức của Đoàn cơ sở chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội các Chi Đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2024-2027, chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội của Đoàn cơ sở Cục Đăng; chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động của Đoàn cơ sở, đảm bảo triển khai tốt các hoạt động phong trào Đoàn gắn trực tiếp với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

       

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Đăng ký, Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn cơ sở Cục Đăng ký Hà Trọng Bắc khẳng định sẽ cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành lâm thời sẽ ra sức quyết tâm học tập, noi theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, tận dụng hết khả năng, trí tuệ thực hiện thành công các mục tiêu mà cấp trên đề ra, hoàn thành tốt công tác Đoàn và công tác chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh, là điểm sáng trong phong trào thanh niên, góp phần vào sự phát triển chung của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp.