Đảng bộ Học viện Tư pháp: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022

29/06/2022
Đảng bộ Học viện Tư pháp: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022
Chiều 28/6/2022, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Tới dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Kim Tinh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; về phía Học viện Tư pháp có đồng chí Nguyễn Xuân Thu  – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị và Trưởng các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi bộ Cựu chiến binh; Bí thư các chi bộ lâm thời Lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án khoá 22.
Đảng bộ Học viện Tư pháp hiện có 13 chi bộ trực thuộc với 105 đảng viên, trong đó có 100 đảng viên chính thức và 5 đảng viên dự bị. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Học viện Tư pháp đã đề ra chủ trương và phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Học viện Tư pháp triển khai phương hướng lãnh đạo tới các chi bộ, đoàn thể. Toàn Đảng bộ đã tập trung các giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Đảng ủy Học viện Tư pháp và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tư pháp. Về cơ bản, tất cả các nhiệm vụ đã được triển khai. Việc lãnh đạo công tác tư tưởng: đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đều an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: đa số các nhiệm vụ cơ bản đang được đảm bảo tiến độ được phê duyệt, trong đó tập trung vào công tác tuyển sinh, chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống, hội thảo khoa học, hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, công tác xây dựng thể thế nội bộ, tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, đảm bảo cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin cũng được kịp thời triển khai, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động được thực hiện đầy đủ và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi Hội Cựu chiến binh thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch đã đề ra, đã có những hoạt động thiết thực nhân dịp những ngày lễ lớn của đất nước. Toàn Đảng bộ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Ban Thường vụ và Lãnh đạo Học viện luôn có sự phối hợp, tập trung và quyết tâm cao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu dự hội nghị. Đa số các đại biểu đều nhất trí với bản dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Học viện Tư pháp. Trên tinh thần dân chủ và có tính xây dựng cao, các đại biểu thẳng thắn đóng góp ý kiến; chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa uy tín, sức mạnh lãnh đạo của Đảng bộ trong các mặt hoạt động của Học viện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đã biểu dương những kết quả về mọi mặt công tác của Đảng bộ Học viện trong 6 tháng đầu năm 2022, đánh giá cao những ý kiến dân chủ, có tính xây dựng tại Hội nghị. Đồng chí mong rằng tập thể Đảng bộ Học viện Tư pháp tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ trong công tác Đảng. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Học viện Tư pháp bổ sung vào báo cáo về công tác lãnh đạo một số các đoàn thể thuộc Học viện, khắc phục các điểm còn hạn chế như công tác kiểm tra, giám sát chưa rõ nét; công tác truyền thông chưa được chú trọng. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm Đảng ủy Học viện Tư pháp cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là chất lượng đào tạo và bồi dưỡng; tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ; chú trọng công tác chính trị tư tưởng, không chủ quan, thường xuyên quan tâm giáo dục, nắm bắt tư tưởng của đảng viên và quần chúng; quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII và XIII) gắn với triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác nhất thể hóa trong chi bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể thực hiện tốt chức năng của mình; triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát.
Thay mặt Đảng bộ Học viện Tư pháp, đồng chí Nguyễn Xuân Thu cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Tinh và mong rằng Đảng bộ Học viện Tư pháp tiếp tục nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy Bộ Tư pháp và cá nhân đồng chí Nguyễn Kim Tinh. Bí thư Đảng ủy Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu cam kết Đảng bộ Học viện Tư pháp sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Tinh và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị để thực hiện thành công nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Thanh Hương