Quyết định thành lập Đoàn Thanh niên tình nguyện tại tỉnh Tuyên Quang

31/08/2005
Quyết định thành lập Đoàn Thanh niên tình nguyện tại tỉnh Tuyên Quang
Ngày 15 tháng 8 năm 2005, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thị Thu Ba ký Quyết định số 1528/QĐ-BTP về việc thành lập Đoàn Thanh niên tình nguyện tại tỉnh Tuyên Quang, nơi đóng trụ sở của Bộ Tư pháp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thời gian từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 8 năm 2005.