Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2005 - 2007

08/06/2005
Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2005 - 2007
Sáng ngày 08 tháng 06 năm 2005, Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2005-2007 đã diễn ra tại Hội trường A, nhà số 1, trụ sở Bộ Tư pháp. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Thu Ba - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ khối cơ quan NCTƯ.