Đại hội Chi đoàn Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp lần 1

24/02/2005
Ngày 23/02/2005, Chi đoàn Trung tâm Tin học tổ chức Đại hội Chi đoàn tại Phòng họp số 3, Nhà số 1, tầng 2 - Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú.