Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế họp mở rộng và sinh hoạt chuyên đề về quyền tài sản

17/09/2021
Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế họp mở rộng và sinh hoạt chuyên đề về quyền tài sản
Sáng ngày 17/9, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tổ chức buổi họp Chi bộ mở rộng, kết hợp sinh hoạt chuyên đề định kỳ với chủ đề quyền tài sản theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh làm việc luân phiên, tăng cường làm việc trực tuyến nhằm đảm bảo yêu cầu chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến qua nền tảng Zoom. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì cuộc họp.
Mở đầu cuộc họp, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế thảo luận về việc kết nạp Đảng đối với quần chúng Trần Thị Minh Nguyệt – Chuyên viên chính Phòng Pháp luật lao động, an sinh xã hội và Tổng hợp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế. Sau khi các Đảng viên hướng dẫn nêu ý kiến nhận xét về phẩm chất và quá trình phấn đấu, công tác của quần chúng, các Đảng viên của Chi bộ đã thực hiện bỏ phiếu tán thành việc kết nạp quần chúng Trần Thị Minh Nguyệt.
Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, chính sách của Đảng bộ Bộ Tư pháp, đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật.
Ngoài ra, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức sinh hoạt chuyên đề về quyền tài sản theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và thành viên tham gia buổi sinh hoạt trao đổi, thảo luận sôi nổi về các vấn đề pháp lý xoay quanh khái niệm tài sản trong Bộ luật Dân sự, quyền hưởng dụng, quyền bề mặt,... Đặc biệt, vấn đề liệu dữ liệu cá nhân có nên được coi là một loại tài sản hay không nhận được sự quan tâm của các thành viên tham gia buổi sinh hoạt.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế phát biểu kết luận buổi họp Chi bộ mở rộng và sinh hoạt chuyên đề và đề nghị các Đảng viên được phân công tiếp tục chuẩn bị các chuyên đề chuyên môn để tổ chức 02 buổi sinh hoạt về nội dung pháp luật đất đai, thuế,… trong thời gian tới theo Kế hoạch đề ra từ đầu năm 2021 của Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, phát huy kết quả họp trực tiếp kết hợp trực tuyến qua nền tảng Zoom trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như hiện nay./.