Chủ động, linh hoạt, thiết thực triển khai các hoạt động của Đoàn Bộ trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19

22/08/2021
Chủ động, linh hoạt, thiết thực triển khai các hoạt động của Đoàn Bộ trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022), trước tình hình dịch bệnh và yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, chiều ngày 20/8/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến lần thứ mười lăm của Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa VI. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ. Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ chủ trì Hội nghị.


Hội nghị đã được nghe Văn phòng Đoàn Bộ, Ban Tuyên giáo Đoàn Bộ, Ban Phong trào Đoàn Bộ và Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Bộ trình bày các dự thảo các báo cáo, kế hoạch gồm: Kết quả triển khai công tác Đoàn 8 tháng đầu năm, dự kiến các hoạt động chủ yếu các tháng cuối năm 2021; Dự kiến các hoạt động hướng tới chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2021) và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11); Dự kiến phân công nhiệm vụ chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027, triển khai các hoạt động chuẩn bị cho giao lưu thanh niên Bộ Tư pháp 02 nước Việt Nam - Lào được tổ chức tại Thủ đô Viên Chăn năm 2022; Phương án hỗ trợ đoàn viên Chi đoàn Cục Công tác phía Nam đang trực tiếp đối diện với khó khăn do dịch Covid gây ra tại TP. Hồ Chí Minh...
 

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, thay mặt Thường trực Đoàn Bộ, đồng chí Bí thư Đoàn Bộ Hồ Quang Huy trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực của các Ủy viên Ban Chấp Đoàn Bộ, các Ban của Đoàn Bộ, các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong thời gian qua đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, từng bước đổi mới phương thức, duy trì hoạt động của Đoàn nhằm ứng phó kịp thời tình hình dịch bệnh Covid-19. Ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Bộ, đồng chí Bí thư Đoàn Bộ đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các Ban tham mưu, giúp việc của Đoàn Bộ, các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong thời gian tới cần bám sát các yêu cầu trong bối cảnh hiện nay là: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện; Rà soát, lựa chọn các hoạt động phù hợp, khả thi để tập trung nguồn lực thực hiện; Thu hút nguồn lực xã hội hóa để mở rộng quy mô, hiệu quả hoạt động; Chú trọng quan tâm, hỗ trợ kịp thời, thiết thực các đoàn viên, thanh niên thực sự gặp khó khăn do dịch bệnh Covid gây ra. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư cũng đã cho ý kiến về các vấn đề cụ thể liên quan đến nội dung Hội nghị để các Ban thuộc Đoàn Bộ tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.
Hội nghị lần thứ mười lăm của Ban chấp hành Đoàn Bộ khóa VI đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm với nhiều nội dung được thảo luận, thống nhất để cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay./.
                                                                                     
Ban Phong Đoàn Bộ