Hoàn thiện Báo cáo kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023

15/05/2024
Hoàn thiện Báo cáo kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023
Ngày 15/5, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) kỳ 2019-2023. Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL và đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đồng chủ trì Hội thảo.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL cho biết, việc thực hiện hệ thống hoá VBQPPL kỳ 2019-2023 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương. Tính đến nay, đã có 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (đạt 90,9%), 63/63 UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đạt 100%) công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL.
 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL phát biểu khai mạc Hội thảo.

Trên cơ sở báo cáo, thông tin về kết quả hệ thống hóa VBQPPL của các bộ, cơ quan, địa phương, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 - 2023 trình Thủ tướng Chính phủ. Để bảo đảm chất lượng, Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hóa VBQPPL 2019 - 2023.
 

Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo Báo cáo; qua đó nhận diện các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai hệ thống hoá VBQPPL và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác này.
Triển khai hệ thống hoá VBQPPL bài bản, thống nhất, bám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng
Báo cáo tại Hội thảo, đồng chí Trần Thu Giang, Trưởng phòng Kiểm tra khối nội chính, Cục Kiểm tra VBQPPL cho biết, việc quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 - 2023 đã được Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tư pháp thực hiện từ sớm, thường xuyên, kịp thời. Trên cơ sở đó, quá trình tổ chức thực hiện hệ thống hóa VBQPPL tại các bộ, cơ quan, địa phương được triển khai bài bản, thống nhất, cơ bản bám sát tiến độ, quy trình theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Các bộ, ngành, địa phương đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác hệ thống hóa VBQPPL đối với việc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quản lý nhà nước cũng như bảo đảm sự minh bạch, thống nhất của hệ thống pháp luật. Do đó, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đều xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL, tổ chức tập huấn, hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc hệ thống hóa VBQPPL tại cơ quan mình. Đồng thời, các cơ quan đã có sự phối hợp tương đối chặt chẽ trong quá trình thực hiện hệ thống hóa văn bản. Việc công bố, báo cáo kết quả hệ thống hóa VBQPPL đã được đa số các cơ quan thực hiện bảo đảm thời hạn hơn so với các kỳ hệ thống hóa văn bản trước. 
 

Đồng chí Trần Thu Giang, Trưởng phòng Kiểm tra khối nội chính, Cục Kiểm tra VBQPPL trình bày dự thảo Báo cáo kết quả hệ thống hoá VBQPPL kỳ 2019-2023

Về chất lượng kết quả hệ thống hóa VBQPPL, đồng chí cho biết, các bộ, ngành, địa phương đã xác định và tập hợp được tương đối chính xác, đầy đủ các VBQPPL thuộc đối tượng, phạm vi văn bản thuộc trách nhiệm phải hệ thống hóa VBQPPL. Trên cơ sở đó, các cơ quan đã rà soát, xác định được cụ thể tình trạng pháp lý của văn bản, sắp xếp các văn bản vào các danh mục theo các tiêu chí bảo đảm sự rõ ràng, chính xác. Một số cơ quan, địa phương đã thực hiện việc in ấn, phát hành tập hệ thống hóa VBQPPL để các cơ quan, đơn vị có liên quan có thể tra cứu, thực hiện pháp luật được thuận lợi. 
Ngoài ra, qua thông tin báo cáo, đánh giá của các bộ, ngành, địa phương về hệ thống VBQPPL được hệ thống hóa cho thấy, các văn bản được ban hành cơ bản đã tuân thủ về trình tự, thủ tục, thể thức ban hành văn bản; nội dung của các văn bản khi xây dựng được chú trọng để bảo đảm không trái với các quy định trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện hệ thống hoá VBQPPL
Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 - 2023, đồng thời nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện hệ thống hóa VBQPPL. Cụ thể, đại diện Bộ Công an cho biết, Cơ sở dữ liệu của Bộ Công an có thể thống kê những văn bản ban hành hàng ngày, vì vậy, việc hệ thống hoá VBQPPL  được triển khai từ rất sớm và thường xuyên. Tuy nhiên, một số VBQPPL được ban hành chỉ có nội dung bãi bỏ các VBQPPL, khiến cho số lượng văn bản thuộc tập hệ thống hóa còn hiệu lực lớn hơn nhiều so với số lượng văn bản còn giá trị áp dụng trên thực tế.
 

Đại diện Bộ Công an.

Theo đại diện Bộ Tài chính, số lượng VBQPPL mà Bộ thực hiện hệ thống hoá là rất lớn; một số văn bản được sửa đổi, bổ sung nhiều lần; một số văn bản ngưng hiệu lực hoặc kéo dài hiệu lực theo thời hạn. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hệ thống hoá VBQPPL, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp, nghiên cứu, thay đổi cách thức hệ thống hoá; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời thực hiện đăng tải VBQPPL lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đầy đủ, kịp thời.
 

Đại diện Bộ Tài chính.

Kết luận Hội thảo, Cục trưởng Cục kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu. Đồng chí đề nghị Tổ soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến; cập nhật số liệu, thông tin hệ thống hoá VBQPPL do các bộ, ngành, địa phương cung cấp, bổ sung; đồng thời làm rõ các kiến nghị, đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này tại dự thảo Báo cáo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức chỉ đạo, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo hiệu quả, chất lượng hệ thống hoá.
Một số hình ảnh khác tại Hội thảo:
 

Ban chủ trì Hội thảo.


Đại diện một số cơ quan phát biểu tại Hội thảo.

 
Anh Thư - Trung tâm thông tin