Vụ Con nuôi, Bộ Tư pháp làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Con nuôi quốc tế I-ta-li-a

14/05/2024
Vụ Con nuôi, Bộ Tư pháp làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Con nuôi quốc tế I-ta-li-a
Từ ngày 06-10/5/2024, Đoàn công tác của Ủy ban Con nuôi quốc tế I-ta-li-a (CAI), thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa I-ta-li-a, Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của I-ta-li-a, do ông Vincenzo Starita, Phó Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chiều ngày 06 tháng 5 năm 2024, Đoàn công tác đã làm việc Vụ Con nuôi, Bộ Tư pháp về các vấn đề liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giữa hai nước.
Tại buổi làm việc, Ông Đặng Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Con nuôi đã trao đổi, chia sẻ về những thành tựu đạt được của Bộ, ngành Tư pháp trong công tác nuôi con nuôi, qua đó thể hiện được chính sách an sinh xã hội tốt đẹp của Việt Nam mà một trong số đó là bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, đặc biệt là quyền được sống trong môi trường gia đình. Ông Đặng Trần Anh Tuấn đã đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và I-ta-li-a trong lĩnh vực nuôi con nuôi những năm vừa qua. Nhiều trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt đã được các gia đình người I-ta-li-a nhận nuôi, được chăm sóc, phát triển toàn diện và hòa nhập tốt với môi trường mới. Đặc biệt, trong 02 năm 2020 và 2021, khi dịch bệnh covid-19 xảy ra trên toàn thế giới, cơ quan có thẩm quyền của hai nước đã phối hợp hiệu quả với nhau để tổ chức 02 lễ giao nhận con nuôi tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này minh chứng cho thấy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công tác nuôi con nuôi, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ, trách nhiệm của Việt Nam và I-ta-li-a trong công tác con nuôi nói riêng và bảo vệ trẻ em nói chung.
 

Hai bên cũng đã trao đổi về một số nội dung liên quan tới trong quá trình giải quyết nuôi con nuôi, như: vấn đề chứng thực chữ ký của người có thẩm quyền, văn bản điện tử do cơ quan có thẩm quyền của I-ta-li-a cấp trong hồ sơ của cha mẹ nuôi người I-ta-li-a; đề xuất của CAI về cơ chế phối hợp trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm nguồn gốc trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi tại I-ta-li-a; một số hoạt động hợp tác khảo sát, chia sẻ kinh nghiệm của I-ta-li-a về mô hình, dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi..i. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục, nghiên cứu, trao đổi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền của hai nước để có thể thực hiện các nội dung nêu trên, phù hợp với pháp luật hai nước và trong thời gian sớm nhất.   

Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, Ông Phó Chủ tịch khẳng định CAI sẵn sàng phối hợp hiệu quả với Bộ Tư pháp Việt Nam trong quá trình giải quyết nuôi con nuôi giữa hai nước, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, phù hợp với pháp luật của hai nước cũng những các nguyên tắc, chuẩn mực được quy định trong Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế mà Việt Nam và I-ta-li-a đều là thành viên, trong đó có nguyên tắc bổ trợ (ưu tiên việc trẻ em được chăm sóc thay thế ở trong nước). Trong thời gian tới, CAI sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến những vấn đề mà Bộ Tư pháp Việt Nam quan tâm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tăng cường năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác giải quyết nuôi con nuôi cũng như hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, triển khai mô hình/các dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi thông qua các hoạt động cụ thể trong thời gian tới.

Trong chuyến công tác lần này, Đoàn công tác sẽ đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Thành phố Hà Nội, tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về mô hình dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi của I-ta-li-a, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 và sáng ngày 10 tháng 5 năm 2024, thăm và chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ và nhân viên của Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 10 tháng 5 năm 2024.