Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý tổ chức Toạ đàm về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo

08/04/2024
Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý tổ chức Toạ đàm về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo
Thực hiện kế hoạch năm 2024 của Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Những khía cạnh pháp lý của trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Toạ đàm “Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và phản ứng chính sách, pháp luật của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới”. TS. Nguyễn Văn Cương (Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý) và TS. Chu Thị Hoa (Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý) đồng chủ trì toạ đàm.
Toạ đàm có sự tham gia của một số chuyên gia, nhà khoa học đến từ Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương, Viện Nhà nước và Pháp luật … và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ (Cục Công nghệ thông tin…)…
Toạ đàm đã nghe các cán bộ nghiên cứu của Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý trình bày một số chuyên đề tham luận như: Kinh nghiệm của Vương quốc Anh trong việc xây dựng, thực thi pháp luật điều chỉnh trí tuệ nhân tạo; giới thiệu một số nội dung trong luật trí tuệ nhân tạo của Liên minh Châu Âu; giới thiệu một số nội dung trong Sắc lệnh về phát triển và sử dụng an toàn, an ninh và tin cậy trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ; trí tuệ nhân tạo – xu thế lập pháp ở Trung Quốc; kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc xây dựng, thực thi pháp luật điều chỉnh trí tuệ nhân tạo và giá trị tham khảo đối với Việt Nam.
Các đại biểu tham dự còn chia sẻ, trao đổi nhiều ý kiến có giá trị về các vấn đề pháp lý phát sinh trong phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Trong thời gian tới, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu để nhận diện đầy đủ hơn các khía cạnh pháp lý trong xử lý các vấn đề phát sinh từ quá trình phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam hiện nay.