Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cho Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các tỉnh miền Trung

05/04/2024
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cho Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các tỉnh miền Trung
Ngày 01/4/2024, Học viện Tư pháp đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác thi hành án dân sự - Lớp thứ nhất tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Tham gia khoá học có 45 công chức là Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự các tỉnh miền Trung.
Dự Lễ khai giảng, đại diện Cục Thi hành án dân sự Thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Đà Nẵng. Đại diện Học viện Tư pháp có đồng chí Bạch Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ. Giảng viên giảng dạy cho lớp học có PGS.TS. Đặng Khắc Ánh - Trưởng khoa, Khoa quản lý xã hội, Học viện Hành chính quốc gia dự Lễ khai giảng cùng toàn thể học viên của khóa học.
Lớp bồi dưỡng thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác Thi hành án dân sự (cho Chi Cục trưởng và tương đương) ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-HVTP ngày 19/01/2024 của Giám đốc Học viện Tư pháp, bao gồm 04 chuyên đề: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm và phân công công việc hiệu quả trong cơ quan Thi hành án dân sự; kỹ năng quản trị nội bộ, đánh giá, tạo động lực làm việc trong cơ quan Thi hành án dân sự; kỹ năng xây dựng mối quan hệ với Lãnh đạo, cấp ủy địa phương và phối hợp với các cơ quan trên địa bàn trong công tác Thi hành án dân sự; kỹ năng truyền thông và xử lý tình huống khẩn cấp trong công tác Thi hành án dân sự. Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng còn dành thời gian để các đồng chí tham dự khoá học đi thực tế, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại Cục Thi hành án dân sự địa phương.
Giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học là các giảng viên, chuyên gia đến từ Tổng cục Thi hành án dân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Cục Thi hành án dân sự địa phương… Các giảng viên đều là những người có kiến thức, kỹ năng, có năng lực và kinh nghiệm thực tế, đã tham gia giảng dạy nhiều khoá bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý nói chung, kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong công tác thi hành án dân sự nói riêng và được học viên đánh giá cao về kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng tổ chức lớp học, Học viện Tư pháp đề nghị giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại; lấy người học làm trung tâm như phương pháp làm việc nhóm, phương pháp dạy học đóng vai, phương pháp thuyết trình, phương pháp trò chơi, phương pháp phỏng vấn...
Lớp học diễn ra từ ngày 01/4/2024 đến ngày 04/4/2024. Học viên tham dự tối thiểu 80% thời lượng của Chương trình bồi dưỡng, chấp hành quy chế, nội quy học tập theo đúng quy định của pháp luật và của Học viện Tư pháp sẽ được cấp chứng nhận bồi dưỡng.
Thanh Hương