Kiểm tra việc thực hiện Luật Luật sư và khảo sát tình hình triển khai Kết luận số 69-KL/TW tại Lâm Đồng

15/01/2024
Kiểm tra việc thực hiện Luật Luật sư và khảo sát tình hình triển khai Kết luận số 69-KL/TW tại Lâm Đồng
Thực hiện Quyết định số 2638/QĐ-BTP ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Luật sư và khảo sát tình hình triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, ngày 12/01/2024, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp được sự ủy quyền của Thứ trưởng Mai Lương Khôi làm Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại tỉnh Lâm Đồng.
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng.
 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; Quyết định số 1055/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch “Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Trong kỳ kiểm tra, ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 3866/UBND-NC về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động luật sư chỉ đạo Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện. Triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư, Tỉnh ủy đã có Văn bản số 4432-CV/TU ngày 22/4/2020 gửi các Ban đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4319/UBND-NC ngày 08/5/2020 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW gửi Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tham mưu thực hiện.
 

 
Về công tác tạo điều kiện phát triển đội ngũ luật sư cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quan tâm, theo đó đến ngày 30/6/2023, số luật sư thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng là 132 luật sư và có 58 tổ chức hành nghề luật sư. Để tạo điều kiện hỗ trợ Đoàn Luật sư thực hiện tốt vai trò tự quản, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký hợp đồng đã ký hợp đồng cho Đoàn Luật sư thuê trụ sở dài hạn với giá 0 đồng. Trong 3 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có hỗ trợ cho Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng 110 triệu đồng (hỗ trợ tham dự Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Liên đoàn Luật sư Việt Nam lần thứ III và kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật).
 

Hoạt động của Đoàn Luật sư tương đối ổn định. Từ năm 2020 đến nay Đoàn đã kết nạp được thêm 17 luật sư (14,78%). Chủ nhiệm, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia hoạt động xã hội của địa phương (Ban Chỉ đạo chiến lược cải cách tư pháp tỉnh, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Hội đồng dân chủ pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh, Hội đồng tư vấn của Đoàn Đại biểu Quốc hội). Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư đã quan tâm tham mưu, đề xuất thành lập tổ chức Đảng tại Đoàn Luật sư. Hiện nay, Đoàn Luật sư có 69 Đảng viên nhưng chưa thành lập tổ chức cơ sở Đảng.
 

Qua nghe báo cáo của địa phương, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cũng có phản hồi, yêu cầu cung cấp, làm rõ thêm những thông tin để có đánh giá tổng thể, khách quan về công tác triển khai Luật Luật sư và Kết luận số 69-KL/TW, trong đó tập trung vào các nội dung như số liệu luật sư tham gia vào các giai đoạn tố tụng; công tác phát triển đảng, đề xuất kiện toàn tổ chức đảng của Đoàn Luật sư; công tác phối hợp của các cơ quan ban ngành trong việc tạo điều kiện cho Đoàn Luật sư thực hiện công tác tự quản; việc thu hút luật sư tham gia vào công việc của chính quyền địa phương; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho luật sư; tình hình chuẩn bị đại hội, nhân sự đại hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của luật sư... 
Thay mặt cho Đoàn kiểm tra, đồng chí Đặng Kim Hoa kết luận sơ bộ về kết quả kiểm tra tình hình triển khai Luật Luật sư, Kết luận số 69-KL/TW trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị tài liệu được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện đầy đủ, kỹ lưỡng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, lồng ghép các hoạt động phổ biến, triển khai Kết luận số 69-KL/TW, Luật Luật sư trong các hội nghị, hoạt động của Ủy ban, ban, ngành, Đoàn Luật sư. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân đã có văn bản chỉ đạo triển khai sau khi Kết luận số 69-KL/TW ban hành; quan tâm đến phát triển đội ngũ luật sư; số lượng đảng viên trong Đoàn Luật sư đông; công tác chính trị, tư tưởng trong Đoàn Luật sư tương đối tốt.
 

Trong thời gian tới, đồng chí Đặng Kim Hoa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng rà soát, đôn đốc, chỉ đạo Sở, ngành, Đoàn Luật sư thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được đề ra trong Luật Luật sư, Kết luận số 69-KL/TW; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được đề ra trong các Kế hoạch của tỉnh; bảo đảm có kết quả đầu ra cụ thể; thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động, nhiệm vụ triển khai Luật Luật Luật sư, Kết luận số 69-KL/TW; quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 của Đoàn luật sư nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những đóng góp của Chủ nhiệm, ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thời gian qua; có kế hoạch xây dựng đội ngũ luật sư kế cận, đặc biệt quan tâm xây dựng nguồn luật sư kế cận, có đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, có khả năng quy tụ đội ngũ luật sư, có tinh thần trách nhiệm, tôn trọng nguyên tắc làm việc tập thể, dân chủ để tạo nguồn giới thiệu vào Ban chủ nhiệm, chủ nhiệm Đoàn Luật sư những nhiệm kỳ sau này; quan tâm đến thành lập tổ chức Đảng, thành lập các cơ sở Đảng, chi bộ đảng; quan tâm xây dựng chính sách, thu hút luật sư tham gia tư vấn các dự án kinh tế, xã hội tại địa phương.
Đoàn kiểm tra đã nhận được nhiều đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến việc thực hiện Luật Luật sư, Kết luận số 69-KL/TW. Đoàn kiểm tra ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, phản ánh của địa phương để kịp thời báo cáo Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, đề xuất các phương án chỉ đạo từng lĩnh vực, vấn đề cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản thời gian tới.
Lương Thị Vân - Cục Bổ trợ tư pháp