Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng tại Bộ Tư pháp năm 2023

22/12/2023
Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng tại Bộ Tư pháp năm 2023
Chiều ngày 22/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng tại Bộ Tư pháp năm 2023.
Tham dự buổi diễn tập có đồng chí Phạm Đức Dụ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Hạ tầng và an toàn thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp; đồng chí Võ Văn Hoàng, Trưởng phòng Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ; đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Chuyên gia Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam; đồng chí Vũ Mạnh Đảm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần an toàn thông tin CyRadar cùng 18 thành viên trong Đội ứng cứu sự cố, an toàn thông tin mạng - Bộ Tư pháp.
Thực hiện Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 của Bộ thông tin và truyền thông về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch số 01/KH-CNTT ngày 15/3/2023 về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ Tư pháp năm 2023.
 

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Hạ tầng và an toàn thông tin, Cục Công nghệ thông tin - Đại diện đội ứng cứu sự cố phát biểu tại buổi diễn tập
 
Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Hạ tầng và an toàn thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp - Đại diện đội ứng cứu sự cố cho biết, buổi diễn tập thực chiến này nhằm nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin mạng đối với cán bộ quản lý tại các cơ quan, đơn vị; giúp lực các lực lượng chuyên trách đánh giá quy trình, kế hoạch, phương án ứng cứu, từ đó hiệu chỉnh phù hợp hơn với thực tế để tăng cường khả năng phản ứng khi có sự cố xảy ra; giúp cán bộ, thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Tư pháp kịp thời phát hiện những lỗ hổng, qua đó nâng cao năng lực xử lý, đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra trên hệ thống thông tin.
 
Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:
  
 Thu Nga - Trung tâm Thông tin