Kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Bình Thuận

20/12/2023
Kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Bình Thuận
Được sự ủy quyền của đồng chí Thứ trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành, chiều ngày 19/12/2023, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Phó trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Bình Thuận. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Thuận.
Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho thấy, trong thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã được UBND tỉnh Bình Thuận quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Bình Thuận còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc nhất định như: Một số văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật còn chưa được phát hiện thông qua công tác tự kiểm tra; một số văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật do văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, một số văn bản đã hết giai đoạn triển khai thực hiện chưa được rà soát, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác kiểm tra, rà soát văn bản, chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, còn xem đây là nhiệm vụ chuyên môn riêng của cơ quan Tư pháp. Nguồn lực dành cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản mặc dù đã được Lãnh đạo tỉnh quan tâm bố trí nhưng vẫn có việc, hoạt động chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.


 
Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã nhận xét, đánh giá và yêu cầu cung cấp, làm rõ một số nội dung về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như: Tình hình xử lý các văn bản chưa phù hợp với quy định; tình hình thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề (địa bàn, lĩnh vực); tình hình xử lý kết luận kiểm tra văn bản của các bộ, ngành quản lý nhà nước; tình hình tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác pháp chế của các sở, ban, ngành; các khó khăn vướng mắc trong hệ thống hóa văn bản, xác định hiệu lực để xử lý; việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật…


 
Thay mặt Đoàn kiểm tra liên ngành, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp đã thông tin sơ bộ về kết quả kiểm tra theo xác suất các văn bản còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, một số văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành chưa phù hợp về nội dung, thẩm quyền và hiệu lực; một số văn bản còn sai sót cần rà soát, xử lý theo quy định. Về phía địa phương, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành đã giải trình, cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý, thực tiễn, làm rõ một số nội dung có liên quan đến các văn bản đã được ban hành, đồng thời, tiếp tục trao đổi, trả lời những ý kiến, vấn đề mà thành viên Đoàn kiểm tra đặt ra.  
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL ghi nhận những kết quả tỉnh đã đạt được trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Tuy nhiên, một số vấn đề “nổi lên” qua kiểm tra cần sớm được UBND tỉnh khắc phục, cụ thể như: Cần rà soát, nhận diện chính xác cơ chế “đặc thù” được thể hiện trong các văn bản; vấn đề phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước; tình trạng văn bản do UBND tỉnh ban hành có nội dung sao chép lại văn bản của HĐND tỉnh, văn bản của trung ương; văn bản hành chính có chứa QPPL; chất lượng công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản theo thẩm quyền… Đồng thời, đối với các văn bản đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì cần được rà soát, khẩn trương xử lý theo quy định. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Cục trưởng Hồ Quang Huy cũng đã giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc phát sinh được Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành tổng hợp, đề xuất. 


 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của địa phương, đồng thời cảm ơn Bộ Tư pháp, Đoàn kiểm tra liên ngành đã quan tâm, chia sẻ, góp ý và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của địa phương, từ đó khẩn trương xử lý, chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới./.
Trần Huyền Lê, Cục Kiểm tra văn bản QPPL