Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách

20/12/2023
Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách
Nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 01/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 14/12, Bộ Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền.
Đến dự khai giảng có đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Văn Cương, Tiến sĩ - Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và sự tham gia nhiệt tình của hơn 40 công chức, viên chức là các đối tượng được quy hoạch chuyên môn sâu về pháp luật của Bộ; các công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ. 
 

Đồng chí Bùi Thị Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ khai giảng Lớp bồi dưỡng
 
Tại Lớp bồi dưỡng, học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cương, Tiến sĩ - Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý; đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Tiến sĩ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; đồng chí Bùi Thị Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế; đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga, Trưởng phòng Pháp luật hình sự, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và đồng chí Nguyễn Thị Thái Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Cục Công nghệ thông tin trình bày các Chuyên đề về: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới đặt ra cho Bộ, ngành Tư pháp; Kỹ năng nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách trong các lĩnh vực pháp luật dân sự - kinh tế, pháp luật hình sự - hành chính, pháp luật quốc tế và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính điện tử và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.


Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Tiến sĩ - Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý trình bày chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Tiến sĩ – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trình bày chuyên đề
 
Thông qua Lớp bồi dưỡng, các Báo cáo viên và học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị.
 
Vụ Tổ chức cán bộ