Sơ kết 3 năm thi hành Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC

26/09/2023
Sơ kết 3 năm thi hành Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC
Ngày 25/9 , tại Đà Nẵng, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (THPL về XLVPHC).
Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp và bà Nguyễn Thị Thanh Hà- Phó Cục trưởng, chủ trị Hội nghị. Đến tham dự còn có đại diện UBND, Sở Tư pháp, một số cơ quan chuyên môn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực miền Trung, miền Nam, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng UBND các quận, huyện của TP. Đà Nẵng.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, qua 3 năm triển khai thi hành, công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã đạt được những kết quả nhất định, ngày càng được quan tâm, chú trọng, từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành, các cơ quan, đơn vị còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Vì vậy để có cơ sở đánh giá đầy đủ, khách quan, làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, định hướng hoàn thiện pháp luật, việc tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.
 
Ông Nguyễn Quốc Hoàn- Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp và bà Nguyễn Thị Thanh Hà- Phó Cục trưởng, chủ trị Hội nghị

Hội nghị lần này cũng là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm thực tiễn, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc thi hành Nghị định này.
Từ khi Nghị định số 19/2020/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản về việc triển khai và tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Việc tuyên truyền, phổ biến và đào tạo, bồi dưỡng pháp luật về công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng.
Hội nghị lần này cũng là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm thực tiễn, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc thi hành Nghị định này ảnh 2
Hội nghị lần này cũng là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm thực tiễn, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc thi hành Nghị định này
Từ năm 2020 đến tháng 7/2023, các bộ, ngành đã tổ chức thực hiện 52 cuộc kiểm tra và ban hành 52 kết luận; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiến hành 868 cuộc kiểm tra và ban hành 645 kết luận; Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã tiến hành 1.197 cuộc kiểm tra và ban hành 779 kết luận. Thông qua kiểm tra công tác THPL về XLVPHC đã giúp cơ quan quản lý phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai sót, vi phạm trong quá trình thi hành công vụ về xử lý vi phạm hành chính.
Đồng thời, việc kiểm tra giúp nắm bắt đầy đủ, xác thực thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; giúp nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, bất cập; góp phần bảo đảm cho các quy định của Luật XLVPHC được triển khai và thực hiện có hiệu quả.