Hội thảo hoàn thiện khung tiêu chí chung đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

26/09/2023
Hội thảo hoàn thiện khung tiêu chí chung đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Sáng 26/9, tại TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai), Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo hoàn thiện khung tiêu chí chung đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục PBGDPL chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có đồng chí Phan Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai; đồng chí Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Sóc Trăng cùng các đại biểu là cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội của 2 tỉnh Đồng Nai và Sóc Trăng.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Phan Hồng Nguyên đã tóm tắt những nội dung chính của khung tiêu chí chung về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và những định hướng chính trong xây dựng các tiêu chí riêng đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương thuộc phạm vi thí điểm.
 
Đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục PBGDPL chủ trì Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành khung tiêu chí chung về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, nắm bắt tình hình và định hướng việc triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương thuộc phạm vi thí điểm.
Hội thảo nhằm nắm bắt, đánh giá thực trạng về hiệu quả của công tác PBGDPL để có cơ sở đề xuất giải pháp, cách thức trong việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp và xây dựng khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL.
 
Đại biểu trình bày góp ý kiến tại Hội thảo

Cụ thể, góp ý tại Phụ lục 2 Khung tiêu chí chung cho các địa phương thuộc phạm vi thí điểm, đồng chí Phan Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai cho rằng khung tiêu chí chung đã đảm bảo kết hợp giữa đánh giá hiệu quả việc thực hiện quản lý nhà nước PBGDPL của các bộ ngành, địa phương. Tuy nhiên, khung tiêu chí xác định chỉ áp dụng đối với hoạt động PBGDPL trực tiếp là chưa đảm bảo yêu cầu theo Quyết định số 979/QĐ-TTg về sự linh hoạt, có thể áp dụng đánh giá cho từng hoạt động PBGDPL cụ thể gắn với đối tượng, lĩnh vực, vấn đề, thời gian, không gian cụ thể.
Đồng chí Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Sóc Trăng cũng cho rằng về nội dung khung tiêu chí chỉ tập trung đánh giá thỉ điểm đối với hình thức PBGDPL trực tiếp là chưa khả thi vì đây chỉ là một trong các hình thức PBGDPL được quy định tại Luật PBGDPL. Hơn nữa quy định này cũng chưa đáp ứng mục tiêu ban đầu của Đề án...
Kết luận Hội thảo đồng chí Phan Hồng Nguyên cho biết những ý kiến từ hội thảo sẽ là cơ sở bước đầu để gợi mở cho Bộ Tư pháp triển khai có hiệu quả Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” nói chung và nghiên cứu, xây dựng khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL nói riêng trong thời gian tới.