BTP khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn thi hành pháp luật về các đối tượng bảo trợ xã hội

22/09/2023
BTP khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn thi hành pháp luật về các đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày 21/9, Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn thi hành pháp luật về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Lạng Sơn.
Tại buổi làm việc, Sở LĐTB&XH đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, toàn tỉnh có 13.880 người khuyết tật, chiếm 1,73% trên tổng dân số toàn tỉnh. Trong đó, người khuyết tật thần kinh, tâm thần có 2.230 người, chiếm 16,06% tổng số người khuyết tật toàn tỉnh. Đời sống của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh còn khó khăn, hiện có 1.432 người khuyết tật thuộc hộ nghèo, chiếm 14,12%.


Lãnh đạo Sở LĐTB&XH phát biểu ý kiến tại cuộc khảo sát.
 
Trong công tác truyền thông, từ năm 2022 đến nay, Sở LĐTB&XH đã phát hành in ấn được trên 29 nghìn tờ rơi tuyên truyền về kỹ năng chăm sóc và phục hồi chức năng sức khỏe tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, phối hợp với các ban, ngành có liên quan truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hằng năm, Sở LĐTB&XH đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện chế độ kịp thời, đúng đối tượng; 100% đối tượng người thần kinh, tâm thần đủ điều kiện đều được cấp giấy xác nhận khuyết tật, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…
Cùng với những kết quả đó thì hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; chưa có cơ sở y tế và bác sỹ chuyên khoa tâm thần riêng biệt, chưa có cơ sở bảo trợ xã hội (BTXH) riêng biệt để tiếp nhận, chăm sóc phục hồi cho các đối tượng trên; thiếu đội ngũ nhân viên công tác xã hội…
Trong chương trình, các địa biểu đã trao đổi về những khó khăn trong việc thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh; đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn… Trong đó, đề nghị tỉnh nghiên cứu thành lập Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần; các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hướng dẫn việc xây dựng vị trí việc làm, bổ nhiệm vào ngạch và thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Cơ sở BTXH tổng hợp tỉnh; bổ sung thêm nội dung hỗ trợ mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhỏ và lớn tại cơ sở; cần có thêm hướng dẫn cụ thể trong việc quản lý đối tượng tâm thần, rỗi nhiễu tâm trí; bổ sung chế độ hỗ trợ cho trẻ tự kỷ…
 
Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát phát biểu ý kiến tại cuộc khảo sát.

Phát biểu ý kiến tại cuộc khảo sát, đồng chí trưởng đoàn khảo sát tiếp thu ý kiến của đại biểu. Đây sẽ là cơ sở để đoàn khảo sát tổng hợp, đưa vào báo cáo cụ thể với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan xem xét trong thời gian tới.
Trong chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát thực tế cơ sở vật chất và tặng quà các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Cơ sở BTXH tổng hợp tỉnh.
 
THANH HUYỀN - THU HIỀN