Trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình HĐQG ban hành CS&PL nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

02/06/2023
Trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình HĐQG ban hành CS&PL nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm
Chiều ngày 02/6/2023, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế có buổi làm việc với Giáo sư Surya Deva – Trường Đại học Macquarie, Úc. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì buổi làm việc. Về phía UNDP có Giáo sư Surya Deva – Trường Đại học Macquarie, Úc; bà Diana Torres - Trợ lý Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam và ông Nguyễn Văn Huấn – Chuyên gia về Kinh doanh và quyền con người của UNDP tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, Giáo sư Surya Deva đã chúc mừng và cảm ơn những nỗ lực của Bộ Tư pháp Việt Nam trong việc xây dựng và trình Đề án hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam. Giáo sư cũng đã trao đổi về một số kinh nghiệm và khuyến nghị dành cho Việt Nam trong việc triển khai Chương trình hành động quốc gia ban hành chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam, như: việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm yêu cầu trong tất cả mọi lĩnh vực tuy nhiên, cần xác định ưu tiên trong việc triển khai. Do đó, bên cạnh các lĩnh vực ưu tiên mà Chương trình hành động quốc gia xác định, cần tiếp tục xác định cụ thể hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực đó; có kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn để triển khai Chương trình hành động trong đó xác định những hoạt động cần thực hiện của từng cơ quan, tổ chức có liên quan trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 

 
Ngoài ra, nguồn lực đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả của việc triển khai Chương trình hành động quốc gia, do đó, cần tích cực, kịp thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước cũng như quốc tế có liên quan huy động nguồn lực để bảo đảm việc triển khai Chương trình hành động quốc gia được hiệu quả. Đồng thời, Bộ Tư pháp cần phát huy vai trò là cơ quan đầu mối triển khai Chương trình hành động quốc gia, kịp thời nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ thông qua các Diễn đàn, đối thoại hàng năm, kịp thời có những hướng dẫn cụ thể cũng như nâng cao nhận thức cho các đối tượng thông qua truyền thông trong nước cũng như khu vực và quốc tế.
Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của UNDP trong thời gian qua cũng như mong muốn nhận được sự quan tâm chia sẻ và hợp tác của Giáo sư Surya Deva và UNDP trong thời gian tới, đặc biệt trong quá trình triển khai Chương trình hành động quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cho các giai đoạn tiếp theo.