Tổ chức Toạ đàm “Chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc xây dựng Luật Công chứng sửa đổi”

17/03/2023
Tổ chức Toạ đàm “Chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc xây dựng Luật Công chứng sửa đổi”
Triển khai hoạt động trong khuôn khổ dự án “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 do JICA Nhật Bản hỗ trợ, sáng ngày 16/3/2023, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp phối hợp với dự án JICA Nhật Bản tổ chức Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc xây dựng Luật Công chứng sửa đổi”.
Tham dự Toạ đàm có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp như: Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế; Cục Hộ tịch quốc tịch, chứng thực; Viện Khoa học pháp lý; Học viện Tư pháp; Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, đại diện một số Sở Tư pháp và các công chứng viên có kinh nghiệm trong hoạt động công chứng. Đồng chí Lê Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp và Ông Watanabe Yoshitaka, Chuyên gia Nhật Bản đồng chủ trì Toạ đàm.
Tại Toạ đàm Ông Watanabe Yoshitaka đã chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Luật Công chứng của Nhật Bản, điều kiện bổ nhiệm công chứng viên, độ tuổi hành nghề của công chứng viên, lãnh thổ hành nghề của công chứng viên, việc thành lập Văn phòng công chứng, việc thành lập Hiệp hội công chứng viên và Liên đoàn công chứng viên, nghiệp vụ của công chứng viên...cũng như giải đáp các câu hỏi do các đại biểu dự Tọa đàm trao đổi.
 

 
Phát biểu bế mạc Toạ đàm, đồng chí Lê Xuân Hồng cảm ơn dự án JICA Nhật Bản đã hỗ trợ Bộ Tư pháp nói chung và Cục Bổ trợ tư pháp nói riêng trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời sẽ nghiên cứu các nội dung được JICA Nhật Bản thông tin tại Tọa đàm trong quá trình xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi). Đồng chí bày tỏ mong muốn Luật Công chứng (sửa đổi) ra đời sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động quản lý nhà nước về công chứng, hoạt động hành nghề của công chứng viên, tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên, góp phần bình ổn các giao dịch dân sự, đồng thời góp phần xây dựng công cuộc cải cách tư pháp trong tình hình mới./.
                                                                                 Nguyễn Lý