Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022

05/01/2023
Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022
Sáng ngày 04/01/2023, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.
Đại biểu dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Ánh – đại diện Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; đồng chí Bùi Thị Nguyệt Ánh –  Trưởng Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp và đồng chí Vũ Thị Hòa - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Khoa Đào tạo Luật sư đồng chủ trì Hội nghị.
Năm 2022, trong không khí sôi nổi, cả nước quyết tâm phục hồi sự phát triển kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, đổi  mới của Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện Tư pháp; sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm, nỗ lực cố gắng của toàn thể viên chức, người lao động, Học viện Tư pháp đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Học viện Tư pháp và các nhiệm vụ được điều chỉnh, bổ sung. Đến nay đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, Kế hoạch được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu của Bộ, ngành Tư pháp và góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, Học viện đã tập trung hoàn thành xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 30/9/2022. Sau khi Đề án được phê duyệt, Học viện đã kịp thời tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; Hoàn thành vượt chỉ tiêu đào tạo nghề luật sư, công chứng, thừa phát lại, luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, đào tạo chung nguồn thẩm phán, Kiểm sát viên, luật sư; Công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý học viên được chú trọng và ngày càng đi vào nề nếp; Hoàn thành 100% Kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Bộ Tư pháp và tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng các lớp theo nhu cầu xã hội; Công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống, hội thảo, hội nghị khoa học tiếp tục được chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Công tác hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc, triển khai được nhiều hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác tiềm năng như Dự án EU JULE, UNICEF, UNDP, Cộng hòa Pháp; Công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản, đề án được quan tâm thực hiện; Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động được chú trọng đảm bảo phù hợp với các quy định mới của pháp luật và định hướng phát triển của Học viện; Công tác tài chính kế toán, đảm bảo cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin cũng được kịp thời triển khai, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; Các chế độ, chính sách khác cho viên chức và người lao động được thực hiện đầy đủ và giải quyết kịp thời theo quy định.
 
 
Có được những thành tích đó là do Học viện Tư pháp nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành hữu quan. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Học viện Tư pháp cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại mà Học viện Tư pháp cần khắc phục như kết quả giải ngân kinh phí ngân sách nhà nước rất thấp, một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ.
Hội nghị cũng nghe các báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Học viện Tư pháp, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân Học viện Tư pháp, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp, Báo cáo công khai quyết toán tài chính năm 2021, báo cáo sơ bộ tình hình thu chi tài chính năm 2022 và dự toán NSNN năm 2023.
Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng văn bản, đề án; công tác đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu, biên tập hồ sơ tình huống, tình huống thực hành, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; xuất bản tạp chí Nghề luật; công tác hợp tác quốc tế; hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp và tìm hiểu pháp luật và các công tác khác
Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Tư pháp, Giám đốc Nguyễn Xuân Thu cảm ơn toàn thể viên chức, người lao động Học viện Tư pháp đã nỗ lực, góp sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt đẹp, tổ chức các hoạt động ấn tượng hướng đến kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp. Đồng chí mong rằng trong năm 2023 mỗi viên chức, người lao động Học viện Tư pháp sẽ tiếp tục phấn đấu góp phần triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt là thực hiện thành công Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” theo Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Tại Hội nghị, Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Đồng chí Vũ Thị Hòa - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Khoa Đào tạo Luật sư trao Giấy khen của Công đoàn Học viện Tư pháp cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích trong công tác Công đoàn năm 2022.
 
Học viện Tư pháp