Thực hiện kiểm tra công tác ĐKBPBĐ QSD đất, tài sản gắn liền với đất tại Nghệ An và Thanh Hóa

02/08/2022
Thực hiện kiểm tra công tác ĐKBPBĐ QSD đất, tài sản gắn liền với đất tại Nghệ An và Thanh Hóa
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2022 tại các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Cần Thơ và Cà Mau (ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-BTP ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Quyết định số 1487/QĐ-BTP ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 7 năm 2022, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa.
 

 
 
Đoàn kiểm tra đã làm việc với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh và một số cơ quan hữu quan; đại diện các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tín dụng tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã tổ chức kiểm tra thực tế công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, thành phố Thanh Hóa và huyện Quảng Xương.

       


Qua kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, Sở Tư pháp các tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương; các Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thủ tục đăng ký được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

       

Đoàn kiểm tra cũng đã tiếp nhận phản ánh của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh và một số cơ quan hữu quan; đại diện các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tín dụng về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương. Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã trao đổi để làm rõ hơn, thống nhất hơn trong cách hiểu, cách áp dụng một số quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm (như: xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho người khác; về yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trước khi đăng ký thế chấp cho biện pháp bảo đảm khác; về việc hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng; về đăng ký thế chấp trong trường hợp có sự thay đổi thông tin về bên thế chấp, về tài sản thế chấp do dồn điền, đổi thửa, đo đạc, xác định lại diện tích, kích thước, thay đổi thông tin đơn vị hành chính hoặc thông tin khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền…), đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương để kiến nghị cơ quan, cấp có thẩm quyền giải quyết.

       


       

Kết thúc kiểm tra, tại mỗi địa phương, Đoàn kiểm tra đều có kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra, trong đó ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những vấn đề cần phải khắc phục trong thực tiễn công tác đăng ký biện pháp bảo đảm để các Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian tới.