Kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại tỉnh Quảng Ninh

29/07/2022
Kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại tỉnh Quảng Ninh
Thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-BTP ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 28/7/2022, Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính do đồng chí Hồ Quang Huy - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh.
     Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Khắng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng Lãnh đạo các sở, ngành gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh…
     Được sự ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Lê Thành Cung - Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình, kết quả triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL luôn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Do đó, các văn bản do Tỉnh ban hành đã cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương. Tỉnh cũng đã quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều đợt rà soát văn bản QPPL, theo đó, định kỳ ban hành quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần hàng năm theo yêu cầu. Việc xử lý văn bản theo kết luận của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL thời gian qua cũng đã được tỉnh thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.
 

     Trên cơ sở theo dõi việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Tỉnh trong thời gian qua và kết quả kiểm tra bước đầu của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đối với các văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã trao đổi, lắng nghe ý kiến giải trình của địa phương về những vấn đề pháp lý, thực tiễn có liên quan.
     Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Hồ Quang Huy - Trưởng đoàn công tác liên ngành ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND tỉnh Quảng Ninh trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật của Tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Đoàn công tác cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong đó vẫn còn tình trạng văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung chưa thực sự phù hợp quy định pháp luật. Đoàn công tác đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Ninh cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp như: Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL của cấp huyện; Tăng cường quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); Quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định một số văn bản đã được Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp phát hiện, kiến nghị xử lý; Tăng cường rà soát, xử lý (nếu có) các văn bản QPPL không còn phù hợp với quy định của pháp luật từ kết quả rà soát văn bản QPPL; Quan tâm, bố trí nguồn lực để thực hiện tốt kỳ hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023... Đồng thời, Đoàn công tác cũng ghi nhận, tổng hợp và làm rõ một số kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh.
 
 
     Sau khi nghe ý kiến của Đoàn công tác, đồng chí Bùi Văn Khắng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh trân trọng cảm ơn Đoàn công tác đã làm việc công tâm, kỹ lưỡng, có nhiều đánh giá chi tiết, đầy đủ, chính xác đối với công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của tỉnh Quảng Ninh. Tiếp thu ý kiến kết luận của đồng Trưởng đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Tỉnh; các cơ quan chuyên môn khẩn trương xử lý theo quy trình, đúng pháp luật đối với các văn bản theo kết luận của Đoàn công tác. Đồng thời, Tỉnh Quảng Ninh mong muốn Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL tiếp tục quan tâm, kiểm tra, hướng dẫn tỉnh trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới./.