Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019

09/01/2020
Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019
Chiều ngày 06/01, trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động (CCVC) năm 2019. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng nhà trường, ông Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, ThS. Trương Trần Phương Thùy - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, ThS. Thái Quốc Phong - Bí thư Đoàn trường cùng toàn thể CCVC của trường.
Tại Hội nghị, các CCVC đã được nghe đại diện các đơn vị chuyên môn báo cáo về: (1) Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; (2) Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; (3) Báo cáo công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc; (4) Báo cáo công khai tài chính năm 2019; (5) Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hầu hết các báo cáo đều phản ánh, đánh giá thực chất kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là đối với tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018 được trường đánh giá cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết.
Sau khi nghe các báo cáo, CCVC nhà trường đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các nội dung như: hoàn thiện dự thảo các báo cáo; về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020; về quy chế chi tiêu nội bộ; về các chế độ chính sách, phúc lợi liên quan đến CCVC; về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Đoàn Chủ tịch đã trực tiếp và yêu cầu phụ trách các đơn vị liên quan giải đáp các thắc mắc, các vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện cũng như việc đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí với số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ cao.
Tại Hội nghị, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường đã ký kết Quy chế phối hợp và Nghị quyết liên tịch Hội nghị CCVC và người lao động năm 2019. Cũng nhân dịp Hội nghị này, Công đoàn Bộ Tư pháp cũng đã trao tặng 02 phần quà hỗ trợ cho 02 Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong công tác.
Kết luận tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao những kết quả đạt được tại Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ CCVC và người lao động của nhà trường, đồng thời yêu cầu các bộ phận, đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã thông qua tại Nghị quyết năm 2019 với tinh thần chủ động, sáng tạo để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.
Lê Văn Hào