Đoàn công tác Bộ Tư pháp kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào

03/09/2019
Đoàn công tác Bộ Tư pháp kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào
Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam do đồng chí Trương Thế Côn - Phó giám đốc Học viện Tư pháp làm Trưởng đoàn đã thực hiện chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 26-30/8/2019.
Mục đích của chuyến công tác là Đoàn sẽ tham dự Hội thảo góp ý chương trình môn học của 03 chương trình đào tạo và 03 đề cương tài liệu bồi dưỡng trong khuôn khổ Dự án và làm việc với Ban quản lý Dự án phía Lào để trao đổi về tình hình triển khai Dự án.
Trong ngày đầu tiên của chuyến công tác, Đoàn đã tới chào xã giao Giám đốc Học viện Tư pháp Quốc gia Lào. Tại buổi chào xã giao, đồng chí Giám đốc Bounta S. Phabmixay đánh giá cao những kết quả đạt được của Dự án. Đồng chí mong phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ để phía Lào hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt.
Tại buổi làm việc với Ban quản lý Dự án của nước bạn, hai bên cùng thảo luận về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án như vấn đề tài chính, chuyên môn…và tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đó.
Hội thảo góp ý chương trình môn học có sự tham dự của Lãnh đạo Văn phòng, một số vụ của Bộ Tư pháp Lào; Chủ tịch Hội đồng Luật sư; lãnh đạo một số Tòa án, Viện kiểm sát; Giám đốc Học viện Tư pháp Lào; 02 Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Lào và các thành viên 06 nhóm nghiên cứu Lào.
Sau khi nghe Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày, chuyên gia phía chuyên gia Việt Nam và các đại biểu tham dự Hội thảo đã đóng góp ý kiến cụ thể cho Dự thảo chương trình môn học, Dự thảo Đề cương tài liệu bồi dưỡng; từng chương trình môn học, đề cương tài liệu bồi dưỡng. Các Dự thảo chương trình môn học đào tạo được xây dựng trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào do các nhóm nghiên cứu phía Học viện Tư pháp Quốc gia Lào chủ trì xây dựng, bao gồm: 03 Dự thảo chương trình môn học đào tạo (Chương trình khung đào tạo chung ba chức danh: thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư; Chương trình khung đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự; Chương trình khung đào tạo nghề công chứng) và 03 Dự thảo đề cương tài liệu bồi dưỡng (Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật; Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng giải quyết tranh chấp kinh tế bằng hòa giải và trọng tài; Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật). Ngoài những ý kiến cụ thể (bằng văn bản) đã gửi cho các nhóm nghiên cứu Lào trước khi Đoàn công tác sang dự Hội thảo, các chuyên gia phía Việt Nam đã nêu nhiều ý kiến cụ thể nhằm hoàn thiện chương trình môn học, đề cương tài liệu bồi dưỡng. Đối với chương trình môn học, các chuyên gia phía Việt Nam đề nghị các nhóm nghiên cứu Lào rà soát tên chương trình, tên môn học cho phù hợp với chương trình khung đào tạo đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào phê duyệt vào tháng 12 năm 2018; bổ sung các nội dung cần thiết của chương trình môn học; rà soát để xác định mục tiêu môn học cần được viết cụ thể, gắn với môn học, tránh những mục tiêu chung chung; rà soát kỹ các quy định pháp luật có liên quan cũng như thực tiễn hành nghề của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Chấp hành viên để thiết kế nội dung từng môn học đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và sát với yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng của từng chức danh. Đối với đề cương tài liệu bồi dưỡng, các chuyên gia phía Việt Nam đã góp ý cụ thể cho từng chương của Đề cương tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm của phía Việt Nam và cung cấp một số tài liệu bồi dưỡng mà phía Việt Nam đã soạn thảo để các nhóm nghiên cứu của Lào có thể tham khảo. Các nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình môn học và tài liệu bồi dưỡng của Lào đánh giá cao và nhất trí hoàn toàn với các ý kiến của phía Việt Nam, cam kết sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các tài liệu trong thời gian sớm nhất.
Trước khi kết thúc chuyến công tác, Đoàn đã tới chào xã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào và báo cáo Bộ trưởng về tình hình triển khai Dự án, kết quả tham gia Hội thảo của Đoàn.Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trương Thế Côn đã báo cáo Bộ trưởng về tình hình triển khai Dự án, những vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là vấn đề giải ngân kinh phí, kế hoạch đánh giá giữa kỳ của Dự án, kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian tới, kết quả tham dự Hội thảo của Đoàn công tác. Trên cơ sở nội dung báo cáo của đồng chí Trương Thế Côn, Bộ trưởng Xay-xi Xẳn-ti-vông đã trao đổi và chỉ đạo các nội dung có liên quan. Bộ trưởng khẳng định vai trò quan trọng của Dự án với tư cách là Dự án đầu tiên của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho Lào trong lĩnh vực tư pháp; bày tỏ sự tin tưởng vào những kết quả của Dự án trong việc giúp Học viện Tư pháp quốc gia Lào thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật, tư pháp có trình độ cao. Bộ trưởng Xay-xi Xẳn-ti-vông đánh giá cao các khóa đào tạo cho cán bộ, công chức của Cộng hòa DCND Lào đã được tổ chức tại Học viện Tư pháp Việt Nam; đánh giá cao sự tham gia tích cực của các chuyên gia Việt Nam, đã đóng góp rất nhiều ý kiến hữu ích cho việc hoàn thiện các Chương trình môn học đào tạo và đề cương tài liệu bồi dưỡng. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ của Dự án do phía Lào triển khai còn chậm tiến độ. Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị liên quan cần nghiên cứu kỹ để việc lập kế hoạch, dự toán kinh phí kịp thời, phù hợp; cần tích cực triển khai các công việc theo kế hoạch năm 2019. Về việc triển khai một số hoạt động trong thời gian tới, Bộ trưởng Xay-xi Xẳn-ti-vông nhấn mạnh nhu cầu của phía Lào về việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thi hành án; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng pháp luật. Bộ trưởng Xay-xi Xẳn-ti-vông một lần nữa gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam, Bộ, ngành tư pháp Việt Nam đã quan tâm hỗ trợ và tin tưởng Dự án sẽ được triển khai thành công, mang lại hiệu quả thiết thực