Trường Trung cấp luật Tây Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

10/07/2019
Trường Trung cấp luật Tây Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Sáng ngày 09/7, Trường Trung cấp luật Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lò Châu Thỏa, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng tham dự.
Tại Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Trường. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác Đảng -  Đoàn thể…Hội nghị đã thu nhận được 6 ý kiến tham gia góp ý cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, hiến kế cho công tác tuyển sinh trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị, Th.s. Lò Châu Thỏa đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức người lao động nhà trường trong 6 tháng đầu năm, tóm lược những công tác đã làm được và nêu ra và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm: tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức, giáo viên theo đề án vị trí việc làm được Bộ Tư pháp phê duyệt trên tinh thần tinh gọn, đảm bảo hiệu quả, chất lượng; đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có uy tín; chú  trọng, xây dựng bổ sung chương trình, đào tạo phù hợp với đào tạo nghề, tiếp tục tập trung phát triển mạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, triển khai hệ thống phần mềm trao đổi thông tin, điều hành và quản lý trình duyệt công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng internet…
Nhân dịp này, Hiệu trưởng Lò Châu Thỏa đã chuyển  trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.
Nguyễn Hà