Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 03/02/2021

Ngày 01/2, Văn phòng Chính phủ đã phát hành Công văn số 807/VPCP-KSTT về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể:

Công văn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 02/02/2021

Ngày 29/01/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 274/BTP-BCĐ về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn của Công đoàn Bộ về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 01/02/2021

Trước tình hình dịch bệnh Co Vid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Hà Nội và nhiều địa phương, để góp phần phòng chống dịch bệnh Co vid-19, ngày 28/01/2021 Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã họp và thống nhất chỉ đạo như sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chủ động chống dịch, không để dịch lây lan, bùng phát 27/07/2020

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 257/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 27/7/2020 về phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là 25/07/2020

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo 253/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay 25/7/2020.

Công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 01/04/2020

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, dự báo sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chủ trương của Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gần đây nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tư pháp yêu cầu:

Công văn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 31/03/2020

Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 1114/BTP-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với nội dung như sau: