Công văn của Công đoàn Bộ về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 01/02/2021

Trước tình hình dịch bệnh Co Vid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Hà Nội và nhiều địa phương, để góp phần phòng chống dịch bệnh Co vid-19, ngày 28/01/2021 Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã họp và thống nhất chỉ đạo như sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chủ động chống dịch, không để dịch lây lan, bùng phát 27/07/2020

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 257/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 27/7/2020 về phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là 25/07/2020

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo 253/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay 25/7/2020.

Công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 01/04/2020

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, dự báo sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chủ trương của Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gần đây nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tư pháp yêu cầu:

Công văn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 31/03/2020

Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 1114/BTP-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với nội dung như sau:

Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 29/03/2020

Ngày 27/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 1113/BTP-BCĐ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 với nội dung như sau:

Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19 20/03/2020

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và căn cứ thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong thời gian qua, ngày 17/3/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 958/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung công việc sau đây: