TĐ dự thảo NĐ về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng ATKT, BVMT ô tô nhập khẩu, linh kiện nhập khẩu

24/05/2023
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Xem chi tiết tại file đính kèm./.