Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chế độ thưởng hợp đồng đối với các gói thầu xây lắp...

30/11/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ thưởng hợp đồng đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, quốc lộ trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải