TĐ dự thảo QĐ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ...

19/09/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.