Bản tin Tư pháp tháng 9/2021 (từ ngày 16-30/9): Tích cực thúc đẩy quan hệ quốc tế về hợp tác pháp luật và tư pháp ( Đã hết hạn 16/10/2021 )

Ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023 Bộ Tư pháp Việt Nam - Cuba; Nhiều vụ việc thi hành án có giá trị lớn phải dừng lại do dịch COVID-19; Tích cực thúc đẩy quan hệ quốc tế về hợp tác pháp luật và tư pháp; Chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng Pháp luật": Đảm bảo tiến độ, chất lượng trong bối cảnh dịch COVID-19; Chuyển đổi số ngành Tư pháp: Nâng cao chất lượng dịch vụ công... Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong Bản tin Tư pháp tháng 9/2021 (từ ngày 16-30/9).

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng Kế toán viên cho Ban Quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp ( Đã hết hạn 09/10/2021 )

Ban Quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng Kế toán viên như sau: