Bản tin Tư pháp tháng 8 năm 2022 ( Đã hết hạn 24/09/2022 )

Thông báo v/v thay đổi nguyện vọng đăng ký dự thi công chức BTP năm 2022 đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào Cục Công tác phía Nam ( Đã hết hạn 08/09/2022 )

Ngày 22/3/2022, Bộ Tư pháp có Thông báo số 844/TB-BTP về việc tổ chức tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2022, trong đó có Thông báo tuyển dụng 04 vị trí vào công tác tại Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp, cụ thể: (1) Vị trí theo dõi công tác thi hành án (01 chỉ tiêu); (2) Vị trí theo dõi công tác hành chính tư pháp - bổ trợ tư pháp (01 chỉ tiêu); (3) Vị trí Hành chính - Tổng hợp (01 chỉ tiêu); (4) Vị trí Văn thư (01 chỉ tiêu).