Mẫu pano khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 ( Đã hết hạn 09/11/2022 )

Thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-BTP ngày 17/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu pano phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Ngày 25/10: Bắt đầu Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài ( Đã hết hạn 28/10/2022 )

Bộ Tư pháp mới đây đã có văn bản gửi tới tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.