Học viện Tư pháp thông báo về việc nhập học và khai giảng các Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; Lớp bồi dưỡng kỹ năng chung về xử lý vi phạm hành chính... ( Đã hết hạn 09/04/2022 )

Học viện Tư pháp thông báo về việc nhập học và khai giảng các Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; Lớp bồi dưỡng kỹ năng chung về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện.