THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 678/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung : Phê duyệt Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành : 10/05/2011
Ngày có hiệu lực : 10/05/2011
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Trợ giúp pháp lý
Cơ quan thực hiện : Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt : Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác