THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 49-NQ/TW
Trích yếu nội dung : Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
Ngày ban hành : 02/06/2005
Ngày có hiệu lực : 02/06/2005
Hình thức văn bản : Nghị quyết
Lĩnh vực : Cải cách tư pháp
Cơ quan thực hiện : Bộ Chính trị
Người ký duyệt : Nông Đức Mạnh
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác