THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 1072/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung : Phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020
Ngày ban hành : 05/07/2011
Ngày có hiệu lực : 05/07/2011
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Bổ trợ tư pháp
Cơ quan thực hiện : Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt : Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác