THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 48-NQ/TW
Trích yếu nội dung : Về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành : 24/05/2005
Ngày có hiệu lực : 24/05/2005
Hình thức văn bản : Nghị quyết
Lĩnh vực : Công tác xây dựng pháp luật
Cơ quan thực hiện : Ban Chấp hành Trung ương
Người ký duyệt : Nông Đức Mạnh
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác