THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 2104/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung :
Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020"
Ngày ban hành : 29/12/2012
Ngày có hiệu lực : 29/12/2012
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Bổ trợ tư pháp
Cơ quan thực hiện : Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt : Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác